Klauzula RODO

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy, iż:


  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest FH "Autoland" (Marine Land), Jaworznia 24 A, 26-065 Piekoszów, adres e-mail: info@marineland.pl, tel. +48 508-291-333.

  2. Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych będzie się odbywać w celu udzielenia odpowiedzi na pytanie umieszczone w formularzu kontaktowym (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

  3. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do udzielenia odpowiedzi na zadane w formularzu pytanie.

  4. Zgoda może zostać przez Panią/Pana wycofana w dowolnym momencie poprzez wysłanie nam stosownej informacji na adres wskazany powyżej. Cofnięcie zgody odnosi skutek od momentu tego zdarzenia. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Pani/Pana zgody przed jej wycofaniem.

  5. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, jak również prawo do ograniczenia ich przetwarzania/ prawo do cofnięcia zgody, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.

  6. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeśli Pani/Pana zdaniem, przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana - narusza przepisy unijnego rozporządzenia RODO.

  7. Informujemy, iż Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane uprawnionym instytucjom określonym przez przepisy prawa oraz podmiotom przetwarzającym, które świadczą usługi na rzecz administratora danych i którym te dane są powierzane.

  8. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.
🡑